ਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ | ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸ ਜੀ
   
  HOME | ABOUT US | DOWNLOAD | ARCHIVE | SUBSCRIPTION | SUBMIT | CONTACT
 
  Weekly  
ਬਾਕੀ ਸਫੇ / ਪੇਜ
PAGE NO. 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 /
   
 

ਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ
ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸ ਜੀ


Begumpura Shaher is PUNJABI-HINDI-ENGLISH Weekly ( Trilingual Weekly ) Newspaper updated on weekly basis.


This newspaper and its website is managed by Dera Sach Khand Ballan Jalandhar Punjab.

When 108 Sant Garib Dass Ji Maharaj Ji became Gaddi-Nashin of Dera Sachkhand Ballan on 7th February 1982
The great Saint understood the importance of having a newspaper for ravidassia community therefore 108 Sant Garib Dass Ji Maharaj
laid down the foundation stone of Weekly Begampura Shaher Patrika (Newspaper) in Mohalla Sunder Nagar Jalandhar city in the Year 1991. The Begumpura Shaher paper has it's own printing machine.

This is a weekly trilingual paper in which articles devoted to the cause of the community, teachings of great Gurus and eminent personalities
of the community as well as spiritual teachings are published.

The paper also gives an account of all the important events held related to the fields of interest to our community.

The paper is sent by mail to the readers in India as well as abroad. and also Updted Weekly at Website: www.begumpurashaher.net

ਕੌਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼-ਸਪਤਾਹਿਕ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ

 

 

 
ਬਾਕੀ ਸਫੇ / ਪੇਜ
PAGE NO. 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 /
-All rigths reserved | Begumpura Shaher |Licence NO/83/2000-2 PUN PUN 2001/3865 PB/JL-004/2021-2023 Phone +00-91-181-2611697 , Backside Industrial Estate, Jalandhar -144 012 (Pb.)